Een beter idee om de zorgkosten te verlagen

Afgelopen weken is het wetwijzigingsvoorstel tot afschaffing van de restitutiepolis uitgebreid in de media besproken. Hiermee wil het kabinet de zorgkosten verlagen. In 2012 is een omzetplafond geïntroduceerd waarbinnen de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hun zorg kunnen contracteren met de zorgverzekeraar. Restitutie wordt buiten contract om gefactureerd en indien dit basiszorg betreft is de verzekeraar verplicht hier (een deel van) te vergoeden. De restitutiepolis zorgt dus voor onbeheersbare zorgkosten. Logisch dat de minister hier iets mee wil. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Is gastvrijheid een wetenschap?

- Moet gastvrijheid een wetenschap worden?
- Draagt gast-wijs-gerigheid bij aan echte klanttevredenheid?
- Is hartverwarmende gastvrijheid wél de juiste techniek voor excellente klantencommunicatie?
- Zijn ‘Five Stars Hotel Hospitality Technieken’ het vertrekpunt voor (opr)echte patiëntentevredenheid? Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Rome bouwen of verbouwen

De gezondheidszorg staat niet voor, maar zit reeds midden in een grote uitdaging die zich laat samenvatten in één zin: hoe bied je een goede zorg aan een steeds aangroeiende groep zorgbehoevenden met een steeds kleiner budget? Voeg daaraan toe een steeds complexer en veeleisender verwachtingspatroon van de zorgbehoevende, steeds complexere pathologieën en je staat voor een bijzonder vraagstuk. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

de zorg – onze zorg

De zorgverlening in Nederland..
ik vind dit het belangrijkste in een mensenleven–oke; één van de belangrijkste dingen in ons leven..
Voor de politici blijkbaar ook….maar dan wel in een andere zin.
Wij zien hulpbehoevende mensen die onze hulp en zorg nodig hebben.
De politici zien alleen maar een kostenplaatje waar nog heel veel te halen valt.
GELD dan wel te verstaan. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Zorg is booming business

Marktwerking maakt zorg tot interim paradijs‘ kopte SKIPR vorige week donderdag. Bijna een op de tien interim-managers is werkzaam in de gezondheidszorg. Daarmee is de zorg de sector die de meeste interim-managers telt. Volgens SKIPR te danken aan de behoefte aan specifieke project- en programmamanagers. Dit vanwege scherpere eisen van de wetgever aan de risicobeheersing naar aanleiding van de invoering van de basisverzekering. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Partij voor de Zorg

Op 9 juni wil ik mijn stem uitbrengen voor een partij die van plan is fors meer geld uit te trekken voor de zorg. Ik zoek een partij die wil investeren in meer verpleging en in beter opgeleide dokters. Ik wil een partij die voor zieke mensen de laatste technologische vondsten wil inzetten. Een partij die ruimte creëert, zodat de beste medische professionals tijd hebben om te luisteren naar de problemen van patiënten en niet opgejaagd worden door een niet te begrijpen norm. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Marktwerking in de zorg is zó 2009

De discussie rondom marktwerking is niet interessant. Je ziet iedereen een mening hebben, vooral over of je überhaupt wel of niet van marktwerking kunt spreken. Of het geïnitieerd of juist wordt tegengewerkt door de overheid. Of de zorg efficiënter dan wel klantgerichter kan. Bij deze discussies wordt in uitersten en ultiemen gesproken; als we het zó doen, dan wordt alles beter. En we gebruiken termen als efficiëntie; termen die onrijmbaar lijken met deze emotiegestuurde branche. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Nieuwe initiatieven

Diogenes is sinds een paar dagen in het nieuws. Een zorgboerderij in Zuidlaren waar van alles mis schijnt te zijn. De eigenaren gaan er nu af en men zoekt interim-management. Triest als waar is wat geschreven wordt. Allereerst voor cliënten en hun ouders en familie. Hoe moeilijk is het niet de zorg voor je kind over te laten aan anderen. De strijd en de machteloosheid die daaraan vooraf gaat moet enorm zijn. En dan in volledige afhankelijkheid, want waar moet je heen, aanzien dat het niet gaat zoals je bedacht had. Het is ook triest voor het zorgsysteem en de innovatie daarin. Want een initiatief als deze zorgboerderij komt wel voort uit onvrede over de reguliere dienstverlening. Mensen met een ideaal starten een initiatief, gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten. Zembla kondigt zondag een uitzending aan waarin ze laat zien dat de eigenaren vier ton verdienen aan deze vorm van dienstverlening. Ik ben heel benieuwd; van een pgb kun je geen bedrijf runnen, dus het lijkt me sterk, maar goed. In die financiering zit wel een probleem.

Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Noodkreet vanaf een gehandicapte werkvloer

Sorry, maar die tenaamstelling kan zo niet, uw dochter zal een aparte en nieuwe rekening bij ons moeten openen. We kijken de dame achter de balie van de bank verbijsterd aan. Het is alweer de vierde keer dat we hier staan. Evenzo vaak hebben we gebeld met de afdeling die hier over gaat. Een doktersverklaring, de schriftelijke uitspraak van de kantonrechter, nog een aantal ingevulde formulieren, paspoorten, we hebben alles bij ons. We waren ook alle stations al gepasseerd. Het enige wat we nog even moesten doen was onze zwaar gehandicapte dochter showen. En dan zouden we de benodigde stempels op al die formulieren krijgen. Nu wordt er toch weer moeilijk gedaan. Moeten we alles alweer uitleggen, ons zelfs verdedigen. Opeens wellen er tranen op. Van woede, van onbegrip. Van vernedering ook.

Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Groei licht verstandelijke gehandicapten

Volgens een rapport van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is het aantal licht verstandelijk gehandicapte jongeren met gedragsproblemen de afgelopen jaren sterk gestegen. Als oorzaak wordt een maatschappij genoemd die steeds hogere eisen stelt. Lees verder…

Plaatsen/stemmen op NUjij Plaats/Stem op NUjij.nl

Laatste reacties

ManagementSite Netwerk